Some Problems of Identity Studying in Serbia Cover Image
  • Price 2.00 €

Neki problemi proučavanja identiteta u Srbiji
Some Problems of Identity Studying in Serbia

Author(s): Ivan Kovačević, Vladimira Ilić
Subject(s): Gender Studies, Culture and social structure
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: U radu se ispituju mogućnosti proučavanja identiteta kroz preciziranje pojedinih oblika identitetskih praksi. Etnički identitet se posmatra kroz konstrukcionističku prizmu, a rodni identiteti kroz kritiku rodnih i gender studija. Proučavanje identiteta posebnih grupa koje su predmet socijalne politike ili delovanja nevladinih organizacija tretira se kao neoegzotizacija tih grupa i negira se diskriminatorska selekcija tih grupa kao objekta antropološkog proučavanja. Regionalni i lokalni identiteti se posmatraju u fokusu njihove konstrukcije koja potiče iz političke ili ekonomske sfere. Grupni i pojedinačni identiteti kao predmet antropološkog proučavanja sagledani su kako iz ugla antropologije, tako i iz ugla sociologije i psihologije kao primarnih disciplina u proučavanju grupa i pojedinca. Zaključak je da antropologija može dati značajan doprinos proučavanju različitih vrsta identieteta, ali da identitet ne može supstituisati destruisani pojam kulture koji je dugo bio glavna odrednica mesta antropologije u okviru društvenih i humanističkih nauka.

  • Page Range: 11-27
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2013
  • Language: Serbian