"Suddenly he became Foreign Minister" - Inferiority Complex and Western Affection in the Foreign Policy of the Hungarian Republic Cover Image

„Egészen váratlanul külügyminiszter lett” – kisebbségi komplexus és nyugati vonzalom a Magyar Népköztársaság külpolitikájában
"Suddenly he became Foreign Minister" - Inferiority Complex and Western Affection in the Foreign Policy of the Hungarian Republic

Author(s): Tamás Péter Baranyi
Subject(s): Diplomatic history, Political history, Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék

  • Page Range: 49-61
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2014
  • Language: Hungarian