Foreign Policy of Slovakia in 2015 Cover Image

Zahraničná politika Slovenska v roku 2015
Foreign Policy of Slovakia in 2015

Author(s): Miroslav Lajčák
Subject(s): Politics, Economic policy, International relations/trade, Security and defense, Evaluation research, EU-Accession / EU-DEvelopment, Globalization
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2015; foreign policy; EU; NATO; economy; global politics; evaluation;
Summary/Abstract: Už niekoľko rokov na tomto mieste bilancujem výkon našej zahraničnej politiky, jej hlavné úspechy, ale aj výzvy a prekážky. Retrospektívne hodnotenia si vyžadujú odstup, dávku sebareflexie a rozlišovaciu schopnosť postrehnúť malé zmeny a vyzdvihnúť tie významné. Zahraničná politika je neustále kontinuum presadzovania našich záujmov za hranicami Slovenska a jej reakcia na čoraz dynamickejší vývoj vo svete. Za uplynulé obdobie sme si akosi zvykli, že konštantou vývoja na medzinárodnej scéne je jeho čoraz väčšia nepredvídateľnosť a asymetria. Čoraz častejšie je presadzovanie našich záujmov ovplyv- ňované vývojom v našom blízkom susedstve a širšej Európe i fenoménmi globálneho dosahu. Tento nový dnes už štandard kladie bezprecedentné nároky na zahraničnú politiku SR a jej službu, na naše schopnosti plánovať a predvídať a predovšetkým posúvať našu krajinu vpred, budovať jej postavenie v medzinárodnej politike. Čím viac si uvedomujeme, ako sa nás týka vývoj v globalizovanom svete, či už ide o otázky medzinárodného mieru a bezpečnosti alebo hospodárskej konkurencieschopnosti až po udržanie a ďalší rozvoj humanitárnych a environmentálnych štandardov, tým skôr si môžeme priznať svoj podiel zodpovednosti na riešení veľkých otázok medzinárodnej politiky. V tomto smere môže byť určitým meradlom príbeh našej vlastnej krajiny a právom aj úspechy, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť.

  • Page Range: 9-15
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak