Slovakia in the crises-stricken Europe Cover Image

Slovensko v krízami poznačenej Európskej únii
Slovakia in the crises-stricken Europe

Author(s): Aneta Világi
Subject(s): Politics, Economy, Supranational / Global Economy, Energy and Environmental Studies, Economic policy, International relations/trade, Migration Studies
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2015; foreign policy; Europe; crisis; economy: Russia; Ukraine; sanctions; Brexit; migrations; energy; gas; North Stream 2;
Summary/Abstract: Rok 2015 bol v Európskej únii poznačený krízami. Bolo ich hneď niekoľko naraz – menová, migračná, kríza solidarity, integračná kríza – a počas celého roka vytvárali nestabilné politické prostredie, v rámci ktorého členské štáty vrátane Slovenska museli pôsobiť. V tomto kontexte a pod tlakom okolností sa postoje členských štátov značne rôznili. V roku 2015 možno v prípade Slovenska hovoriť o zvýšenej asertivite krajiny v otázkach európskej politiky. V rámci takmer dvanásťročného pôsobenia ako členská krajina Slovensko nikdy nezohrávalo takú výraznú rolu vo formovaní opozície voči európskym iniciatívam. Išlo najmä o migračnú krízu, v rétorickej rovine to bola aj kritika reštriktívnych opatrení EÚ voči Rusku. Pri nemenej dôležitej situácii s hroziacim bankrotom Grécka a možnosťou jeho vystúpenia z eurozóny Slovensko zastávalo jedno z najstriktnejších stanovísk, tentoraz však v súlade s postojmi väčšiny členských štátov.

  • Page Range: 19-33
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak