Development year, year of unused opportunity Cover Image

Rok rozvoja, rok nevyužitých príležitostí
Development year, year of unused opportunity

Author(s): Peter Brezáni
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Economic policy, International relations/trade, Developing nations, Evaluation research, Migration Studies
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2015; foreign policy; development; economy; evaluation; law; bilateral relations; CETIR; migrations; Refugee crisis;
Summary/Abstract: Uplynulých 12 rozvojových mesiacov sa nieslo v znamení veľkej svetovej rozvojovej reformy. Napĺňanie miléniových rozvojových cieľov za obdobie posledných 15 rokov bolo oficiálne uzavreté na septembrovom globálnom rozvojovom samite v New Yorku ako jedno z najúspešnejších ťažení proti chudobe v histórii a na ich základoch boli oficiálne predstavené ešte širšie ciele trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Ich zámerom je odstrániť príčiny chudoby a hladu a vytvoriť dôstojné podmienky pre život pre všetkých. To znamená, že sa sústredí aj na agendu bezpečnosti, budovanie demokratických inštitúcií, dobrého vládnutia či ľudských práv. Na celú agendu sa treba dívať ako na komplexný celok s rovnakým akcentom na všetky tri dimenzie udržateľ- ného rozvoja, t. j. hospodársku, sociálnu a environmentálnu.

  • Page Range: 101-111
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak