Slovak politician Ľudovít Štúr in the context of the European development. In search for the "Slovak interest" Cover Image

Slovenský politik Ľudovít Štúr v siločiarach európskeho vývoja. Hľadanie „slovenského záujmu“
Slovak politician Ľudovít Štúr in the context of the European development. In search for the "Slovak interest"

Author(s): Juraj Marušiak
Subject(s): Politics, History, International relations/trade, Nationalism Studies, 19th Century, Politics and Identity
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; foreign policy; Ľudovít Štúr; European development; ideology; nationalism; politics; Hungary; borders; identity;
Summary/Abstract: Pri diskusiách o zahraničnej politike sa Ľudovít Štúr slovenským čitateľom asociuje väčšinou s rozsiahlou prácou Slovanstvo a svet budúcnosti, ktorá predstavuje skôr projekt identity a civilizačnú víziu než návod na praktickú politiku. Podľa Svetozára Bombíka, ktorý spis ako prvý pripravil na vydanie v slovenskom jazyku, tento Štúrov takpovediac politický testament predstavoval odmietnutie Západu1 . V diskusiách, ktoré najmä v prostredí médií prebiehali v súvislosti s uplynulým rokom 2015, vyhláseným za „Rok Ľudovíta Štúra“, neraz unikala európska dimenzia jeho politických aktivít, a to napriek viacerým zaujímavým publikáciám z pera slovenských historikov aj filozofov.

  • Page Range: 115-126
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak