Slovakia, Europe, the World (2014) Cover Image

Slovensko, Európa, svet (2014)
Slovakia, Europe, the World (2014)

Author(s): Miroslav Lajčák
Subject(s): Politics, International relations/trade, Security and defense, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2014; foreign policy; Europe; World; security; NATO; EUFOR; missions; Visegrad; V4;
Summary/Abstract: Ako minister vyžadujem, aby môj rezort pracoval inovatívne, nuž som sa rozhodol trochu inovovať aj tohtoročný príspevok do ročenky. Začnem názvom, ktorý vyzerá staromódne, ale je výsostne aktuálny. Slovensko, Európu a svet obvykle považujeme za samostatné entity, ktoré sa síce prelínajú a ovplyv- ňujú, ale zostávajú tri. Realita však čoraz zreteľnejšie dokazuje, že civilizácia smeruje k jednej entite. Tento proces bude ešte dlhý, možno sa neskončí nikdy, ale naberá dynamiku – a nemožno ho zastaviť. Vlastne nikto uvážlivý ho zastavovať nechce, lebo to by znamenalo vzpierať sa civilizačnému vývoju. Kritika „zlej“ globalizácie realitu takmer neovplyvňuje – a možno už našim vnukom a vnučkám bude nezrozumiteľná.

  • Page Range: 9-17
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak