Slovak energy policy in 2014 Cover Image

Slovenská energetická politika v roku 2014
Slovak energy policy in 2014

Author(s): Karel Hirman
Subject(s): Politics, Energy and Environmental Studies, Economic policy, International relations/trade
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2014; foreign policy; energy; energy policy; Ukraine; Russia; gas; Italy; power plants; oil;
Summary/Abstract: Slovenská energetika čelila v roku 2014 viacerým globálnym a regionálnym výzvam, ktoré budú mať dosah na jej ďalší vývoj minimálne v strednodobom horizonte. V tejto súvislosti boli najdôležitejšími udalosťami sprevádzkovanie reverzných dodávok zemného plynu smerom na Ukrajinu spoločnosťou Eustream a opakované citeľné zníženie dodávok plynu od ruského koncernu Gazprom pre najväčšieho obchodníka s plynom, Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a to práve v čase, keď nad ním získala absolútnu kontrolu slovenská vláda. Ďalšou takouto udalosťou bolo dianie okolo Slovenských elektrární (SE), kde na pozadí plánovaného predaja podielu ich majoritného akcioná- ra – talianskeho Enelu – narastali spory medzi ním a vládou Roberta Fica. Zvyšoval sa aj tlak na výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý koncom roka vyústil až do zastavenia podpory na rok 2015 pre mnohých z nich. Napriek citeľné- mu poklesu cien silovej elektrickej energie na stredoeurópskych burzách, slovenskí odberatelia tento pokles v cene elektriny pocítili na svojich účtoch oveľa menej ako v iných krajinách EÚ.

  • Page Range: 47-56
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak