The Western Balkans - a difficult path of transformation Cover Image

Západný Balkán – náročnou cestou premien
The Western Balkans - a difficult path of transformation

Author(s): Július Lőrincz
Subject(s): Politics, Geography, Regional studies, International relations/trade, Evaluation research, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2014; foreign policy; Western Balkans; transformation; Russia; EU; candidates; multilateralism;
Summary/Abstract: Situácia na západnom Balkáne, politický, spoločenský, ekonomický a sociálny pohyb v krajinách tejto oblasti juhovýchodu európskeho kontinentu, takisto ich vzájomný vzťah a kontext tamojšieho vývoja s pohybom v Európe a vo svete vôbec je už mnoho rokov jednou z priorít pozornosti a aktivít slovenskej zahraničnej politiky. Záujem Slovenska sa v roku 2014 sústredil na podporu úsilia stabilizovať pomery vnútri jednotlivých štátov i v susedských vzťahoch, na podporu reforiem, ďalej na otázky budovania právneho štátu a integrácie spoločnosti a tamojších štátov do euroatlantických štruktúr. Trendy v týchto okruhoch tém sú nepochybne pozitívne, napr. Albánsko získalo ako ďalšia krajina regiónu štatút kandidáta na členstvo v Európskej únii, dobre napreduje proces postupného včleňovania Čiernej Hory do Únie a jej približovanie sa k štruktúram Severoatlantickej aliancie, Srbsko otvorilo prístupové rokovania na prvej medzivládnej konferencii s Európskou komisiou a teraz sa pripravuje začať rokovania o prvých konkrétnych kapitolách budúcej dohody o začlenení do Únie atď. Pripomeňme si, že o týchto okruhoch tém a problémov sa hovorilo priamo v Zamerania zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014.

  • Page Range: 101-117
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak