Slovakia in non-crisis EU year Cover Image

Slovensko v nekrízovom roku EÚ
Slovakia in non-crisis EU year

Author(s): Vladimír Bilčík
Subject(s): Politics, Economic policy, International relations/trade, Evaluation research, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2013; foreign policy; EU; European policy; EU funds: crisis; evaluation;
Summary/Abstract: Tento text stručne analyzuje podstatné udalosti v európskej politike Slovenskej republiky počas roku 2013. Na pôsobenie SR v EÚ vplývali najmä dva faktory. Prvým bola stabilná vláda, a tým pádom aj jasný slovenský hlas v Bruseli, čo však neznamená, že Slovensko úspešne plnilo všetky európske (domáce) úlohy. Zjavným problémom krajiny je už dlhodobo schopnosť čerpať ponúknutý balík štrukturálnych fondov. Druhým faktorom bola stabilná situácia v EÚ. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi členské štáty prestali riešiť akútnu krízu eurozóny. Intenzita a obsah európskej politiky sa vrátili do normálu spred vypuknutia dlhodobej krízy. Únia sa aj vďaka dlhodobej podpore SR rozšírila o Chorvátsko, ktoré vstúpilo do integračného klubu ako 28. členský štát 1. júla 2013.

  • Page Range: 19-24
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2014
  • Language: Slovak