Twenty years of Slovakia's Foreign Policy: children's diseases, intergation and post-accession challenges Cover Image

Dvadsať rokov zahraničnej politiky SR: detské choroby, zvládnutá integrácia a povstupové výzvy
Twenty years of Slovakia's Foreign Policy: children's diseases, intergation and post-accession challenges

Author(s): Alexander Duleba
Subject(s): Politics, Diplomatic history, International relations/trade, Security and defense, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2013; foreign policy; EU; NATO; integration; post-accession; twenty years;
Summary/Abstract: Od vzniku SR v roku 1993 prevládol v súvislosti s prioritami zahraničnej politiky široký vnútorný konsenzus. Parlamentné strany, z ktorých odvtedy pozostávali vlády SR, si vo svojich vládnych programoch predsavzali stať sa partnerom vyspelých demokratických krajín a čo najskôr dosiahnuť členstvo v rozhodujúcich integračných štruktúrach západného sveta – Severoatlantickej aliancii a Európskej únii.1 V roku 1997 však boli prijaté dve dôležité rozhodnutia – v júli na madridskom samite o rozšírení NATO a v decembri na luxemburskom samite o spôsobe ďalšieho rozšírenia Únie. Slovensko sa neocitlo medzi kandidátmi na členstvo ani v jednom prípade. V roku 1997 sa skončila prvá etapa zahraničnej politiky SR. Skončila sa fiaskom z hľadiska plnenia úloh, ktorými slovenskú diplomaciu poverovali vlády a občania SR.

  • Page Range: 139-157
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2014
  • Language: Slovak