Foreign policy of Slovakia in 2012 Cover Image

Zahraničná politika Slovenska v roku 2012
Foreign policy of Slovakia in 2012

Author(s): Miroslav Lajčák
Subject(s): Politics, Energy and Environmental Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Economic policy, International relations/trade, Developing nations, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2012; foreign policy; European policy; Economy; energy; bilateral relations; Slovak ODA; human rights;
Summary/Abstract: Kontinuita, ktorá je pre vonkajšie vzťahy Slovenskej republiky už dlhodobo charakteristická, sa potvrdila aj v roku 2012. Súčasne nová vláda Slovenskej republiky, ktorá bola sformovaná na základe výsledkov predčasných marcových parlamentných volieb, vniesla do tejto oblasti nový impulz. Pochopiteľne, pri konkretizácii akcentov a priorít došlo po vytvorení novej vlády k určitému posunu tak v európskej, ako aj medzinárodnej agende. Na realizáciu zahraničnej politiky si nová vláda stanovila nasledujúce priority: • dôveryhodné a rešpektované Slovensko v Európe; • stabilný a spoľahlivý partner v NATO – garantovi bezpečnosti Slovenska; • rozvoj dvojstranných vzťahov so štátmi EÚ a NATO, osobitne usporiadané a rovnocenné vzťahy so susedmi; • podpora rozširovania priestoru stability, demokracie a partnerstva s dôrazom na štáty západného Balkánu a východného partnerstva; • podpora ekonomických záujmov, investícií a inovácií a energetická bezpečnosť; • zodpovedný prístup ku globálnym výzvam s využitím potenciálu medzinárodných organizácií; • pomoc občanom Slovenskej republiky v zahraničí a ich ochrana; • rešpektovanie a posilňovanie záväznosti práva v medzinárodnom prostredí a inštitúciách, presadzovanie ich vymožiteľnosti ako kľúčového nástroja ochrany suverenity štátu.

  • Page Range: 9-22
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak