2012 and Slovak energy policy Cover Image

Rok 2012 v slovenskej energetike
2012 and Slovak energy policy

Author(s): Michal Hudec
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Energy and Environmental Studies, International relations/trade
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2012; foreign policy; economy; energy; infrastructure; legislation; renewable energy; gas; energy market;
Summary/Abstract: Rok 2012 sa z pohľadu slovenskej energetiky niesol v duchu nasledovania európskych trendov. Do slovenskej legislatívy boli prijaté predovšetkým ustanovenia 3. liberalizačného (energetického) balíka a vo všeobecnosti možno konštatovať, že najmä trh s elektrinou a plynom sa stal o čosi integrálnejšou súčasťou formujúceho sa jednotného európskeho trhu. Okrem toho je zaujímavý i pohľad na sektor energetiky na národnej úrovni. Pozrime sa teda samostatne na vybrané čiastkové témy.

  • Page Range: 51-59
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak