Slovak-Hungarian Relations - cooperation despite divergences Cover Image

Slovensko-maďarské vzťahy – kooperácia aj napriek divergenciám
Slovak-Hungarian Relations - cooperation despite divergences

Author(s): Juraj Marušiak
Subject(s): Politics, International relations/trade
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2012; foreign policy; Hungary; bilateral relations;
Summary/Abstract: S ohľadom na dynamiku vývoja slovensko-maďarských bilaterálnych medzištátnych vzťahov v rokoch 2006 – 2010 boli oprávnené očakávania, že po predčasných parlamentných voľbách v marci 2012 v nich bude pokračovať konfrontačná atmosféra.1 Už samotný priebeh volebnej kampane, počas ktorej tzv. maďarská karta hrala podstatne menej dôležitú úlohu aj v rétorike víťaznej strany Smer-SD, ale takisto výsledky volieb, po ktorých sa mimo NR SR ocitla SNS i Strana maďarskej koalície (od septembra 2012 vystupujúca pod názvom Strana maďarskej komunity, SMK), t. j. obe politické strany, ktoré sa profilovali práve na národnostnej problematike, však signalizovali oslabenie relevancie tejto otázky v slovenskom vnútropolitickom diskurze. Aj z uvedených dôvodov možno v roku 2012 hovoriť o pokračovaní trendov z rokov 2010 – 2011, charakteristických ústupom konfrontačných stanovísk slovenskej i maďarskej strany.

  • Page Range: 71-84
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak