Slovak-Hungarian relations in 2011 - On the relationship between domestic and foreign policy Cover Image

Slovensko-maďarské vzťahy v roku 2011 – na pomedzí vnútornej a zahraničnej politiky
Slovak-Hungarian relations in 2011 - On the relationship between domestic and foreign policy

Author(s): Juraj Marušiak
Subject(s): Politics, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2011; foreign policy; Hungary; domestic policy; bilateral relations; EU;
Summary/Abstract: Väčšina problémov z predchádzajúcich období v slovensko-maďarských bilaterálnych medzištátnych vzťahoch pretrvávala aj počas roka 2011 a v období, ktoré predchádzalo predčasným parlamentným voľbám v marci 2012. Napriek tomu bolo možné konštatovať čiastočnú zmenu atmosféry, v akej sa tieto problémy riešili, ktorá však bola podmienená predovšetkým zmenou taktiky slovenskej strany. V prípade Maďarska zásadné zmeny východísk, strategických cieľov, ale ani prístupu pri formovaní vzťahov so Slovenskom nenastali. Z hľadiska zahraničnej politiky SR predstavovala problém nestabilita vládnej koalície štyroch pravicovo-centristických strán (SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-Híd), pričom práve názory na riešenie sporných otázok v slovensko-maďarských vzťahoch predstavovali deliacu čiaru vnútri vládnej koalície, ako aj vnútri jednotlivých koaličných zoskupení. Dôsledkom bola absencia jednotného postupu koaličných strán v uvedených otázkach. Na druhej strane však aj najsilnejšia opozičná strana Smer-SD počas roka 2011 a začiatkom roka 2012 svoj dovtedajší postoj k vzťahom s Maďarskom, resp. s príslušníkmi maďarskej menšiny v SR prehodnocovala.

  • Page Range: 33-47
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak