Slovak Development Cooperation in 2011 Cover Image

Slovenská rozvojová spolupráca v roku 2011
Slovak Development Cooperation in 2011

Author(s): Nora Beňáková , Peter Brezáni, Ján Mihálik
Subject(s): Politics, International relations/trade, Developing nations, Evaluation research
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2011; development; cooperation; bilateral relations; Slovak ODA; Slovak Aid; humanitarian aid; multilateral relations; evaluation;
Summary/Abstract: Rok 2011 bol z pohľadu slovenskej rozvojovej pomoci (ODA SR) ďalším zo série pokusov posunúť túto tému na vyššiu diskusnú i koncepčnú úroveň. Bol to rok, keď sa zdôrazňovali pojmy ako hodnoty, ľudské práva, efektívnosť, adresnosť, transparentnosť, posilňovanie kapacít či rozvojové vzdelávanie, rok, v ktorom došlo k ďalšiemu zúženiu počtu krajín a sektorových priorít. Národný program na rok 2011 nezabudol ani na snahu zohľadňovať (vo väčšej miere) potreby recipientov či potrebu monitoringu a evaluácie. Súčasťou rozvojovej diskusie (ak to tak môžeme nazvať) bolo i zapájanie slovenských subjektov do schém EÚ, aktívnejšie odovzdávanie transformačnej skúsenosti a večná téma rozšírenia okruhu realizátorov o podnikateľov a prepojenie rozvojovej pomoci s obchodnou politikou.

  • Page Range: 91-107
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak