Diplomat Móric Beňovský Cover Image

Diplomat Móric Beňovský
Diplomat Móric Beňovský

Author(s): Miroslav Musil
Subject(s): Politics, Diplomatic history, International relations/trade, 18th Century
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2011; foreign policy; diplomacy; history;
Summary/Abstract: Gróf Móric Beňovský je často vnímaný skôr ako romantická postava. V podaní niektorých našich historikov je to iba dobrodruh, ktorý chcel zbohatnúť, no nevyšlo mu to – či už doma v Uhorsku, na Madagaskare, vo Francúzsku, v Amerike alebo inde, takmer vždy sa to preňho údajne skončilo fiaskom. V literatúre sa spochybňovali aj viaceré údaje z jeho slávnych memoárov Pamäti a cesty1 . V skutočnosti bol však Móric Beňovský prvým šľachticom s identifikovaným slovenským pôvodom, ktorého možno v modernej terminológii medzinárodných vzťahov označiť ako ekonomického diplomata.

  • Page Range: 123-130
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak