Communication possibilities of the early urban society in Bratislava Cover Image

Možnosti komunikácie pri počiatkoch mestskej society v Bratislave
Communication possibilities of the early urban society in Bratislava

Author(s): Žofia Lysá
Subject(s): History, Communication studies, Sociology, Middle Ages, Social development, Rural and urban sociology
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Bratislava; middle ages; early urban society; communication; possibilities;
Summary/Abstract: V roku 1296 predstúpili pred Bratislavskú kapitulu šľachtici z Rače z jednej strany a z druhej strany, tak mešťania ako aj hostia z Rakúska a Uhorska, aby medzi sebou spísali dohodu ohľadom poplatkov za vinice na vrchu Schinberg (Schintperg, kopec v oblasti nad dnešnými Krasňanami v Bratislave). Je to prvý prameň, kde sú obyvatelia Bratislavy pomenovaní zdvojením „cives et hospites“. Následne sa táto formulácia ukotvuje v prameňoch týkajúcich sa Bratislavy najmä od 30. rokov 14. storočia. Ide o terminologické vyjadrenie faktu, že v mestskej societe sa stretli dve sociálne vrstvy? Kto boli cives a kto sa skrýval pod termínom hospites?

  • Page Range: 135-142
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2010
  • Language: Slovak