Sigismund of Luxemburg and Spiš towns Cover Image

Žigmund Luxemburský a spišské mestá
Sigismund of Luxemburg and Spiš towns

Author(s): Karin Fábrová
Subject(s): History, Communication studies, Middle Ages, Rural and urban sociology
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Hungary; middle ages; Spiš; Sigismund of Luxemburg; Hungarian cities; communication:
Summary/Abstract: Pre obdobie panovania uhorského kráľa Žigmunda bol charakteristický jeho pomerne intenzívny kontakt s uhorskými mestami, viditeľný aj prostredníctvom udeľovania rôznych práv a nariadení, ktoré podporovali ich rozvoj a zabezpečovali im aj náležitú ochranu zo strany uhorského panovníka.

  • Page Range: 217-223
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2010
  • Language: Slovak