Bible legends and democracy Cover Image

Biblijske legende i demokratija
Bible legends and democracy

Author(s): Srđan Milošević
Subject(s): Christian Theology and Religion, Government/Political systems, Politics and religion
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Secular analogy; Bible; Democracy; Jesus Christ; Government; Serbia; Parliamentar Democracy;
Summary/Abstract: Moguće je, uz sve podrazumevane ograde, demokratiju simbolički posmatrati u vrlo sugestivnim biblijskim, preciznije – hrišćanskim analogijama, odnosno kao svojevrsnu „sekularnu religiju“. Iako je demokratija i u svom ideološkom sadržaju neuporedivo racionalnija od bilo koje vere, ta simbolička analogija može da posluži za vrlo plastično objašnjenje o čemu se u toj „sekularnoj religiji“, zapravo, radi. Kroz personifikaciju demokratskih institucija, koristeći poznate motive sa kojima društvo živi, evo, već dve hiljade godina, moguće je demokratiju učiniti i shvatljivijom.

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2020
  • Language: Serbian