Hey Slavs! Cover Image

Hej Sloveni!
Hey Slavs!

Author(s): Svetlana Slapšak
Subject(s): Visual Arts, Russian Aggression against Ukraine
Published by: Peščanik NVO
Keywords: visual arts; Alfons Mucha; Ukraine;
Summary/Abstract: Najmonumentalnije likovno delo koje za temu ima mit i istoriju svih slovenskih naroda, Slovenska Epopeja češkog slikara Alfonsa Muhe, sastoji se od 20 ogromnih platna (neka su 6×8 m) sa temama istorije svih Slovena, njihovih verovanja, rituala, simboličkih predstava i istorijskih događaja.

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2022
  • Language: Serbian