Robi K's notebook: State of emergency Cover Image

Bilježnica Robija K.: Izvanredno stanje
Robi K's notebook: State of emergency

Author(s): Viktor Ivančić
Subject(s): Short Story, Peace and Conflict Studies, Russian Aggression against Ukraine
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Russia; Ukraine; aggression; war; Croatia; short story;
Summary/Abstract: Moji mama i tata su sa škodilakom pičili prema Lidlu. Tata je vrtijo sa glavom i ronzao je: „Da mi sa autom idemo u spizu, to mi je totalno debilno…“ Mama je rekla: „Šta bi bilo debilno, mišu? Pa moramo se opskrbit!“ Tata je rekao: „Pa vidija san ti spisak, ženska glavo! Opskrbićemo se za idući pet godina! Te deset kila riže, te petnajs litri ulja, te dvajs kila brašna… Neće mi to stat u portapak od škodilaka, jebaga irud! Tribali smo ka pravi ludaši sa kamijonom poć u spizu, da nan se cili svit ruga!“ Mama je rekla: „Moramo se osigurat, čoviče! To nan je sve nužno! Viš da će bit sranja!“ Tata je rekao: „Kojih sranja, majketi isukrstove? Tebe je oprala malo jača paramoja! Jel ti to televizija zavrtila mozak?“ Mama je rekla: „Pa viš da se gori bombizavaju i ubivaju, čoviče božji! Samo je pitanje vrimena kaće se spustit do nas! Biće sranja trista posto!“ Tata je rekao: „Ama bombizavaju se na iljadu kilometri od nas! Šta bi došlo do nas? Koga na svitu boli kurac za Hrvacku? Neće bit nikakvih sranja, samo ću ja u Lidlu iskesat cilu plaću za kupit zalihe!“

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2022
  • Language: Croatian