№006: Transformation of the Chechen Insurgency Cover Image

№006: Transformation of the Chechen Insurgency
№006: Transformation of the Chechen Insurgency

Author(s): Kacper Rękawek
Subject(s): Security and defense, Military policy, Developing nations
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Chechen Republic of Ichkeria; terrorism; Russia; security
Summary/Abstract: W artykule omówiono najważniejsze przyczyny przekształceń rebelii w Czeczenii, jako zjawiska motywowanego początkowo głównie przesłankami etnicznymi i emancypacyjnymi, a następnie w rosnącym stopniu kontrolowanego przez środowiska islamistyczne, zgłaszające ogólno regionalne ambicje i demonstrujące zdolność do działania także poza Kaukazem Północnym. Islamizacja rebelii w niemałym stopniu wynikała z rzeczywistej atrakcyjności tych postulatów, zarówno w społeczeństwie, jak i wśród elit Czeczenii, zwłaszcza w obliczu klęski drugiej wojny o niepodległość (1999-2000). Proces ten wzmocniła również decyzja władz Rosji o wpisaniu ich reakcji na rebelię w koncepcję „wojny z terroryzmem”. Autor stwierdza, że islamizacja doprowadziła wprawdzie do dynamizacji rebelii, zarazem jednak wykluczyła możliwość zewnętrznego zaangażowania w doprowadzenie do zakończenia konfliktu. Z kolei Rosja pozostanie zainteresowana głównie utrzymaniem kontroli nad regionem, traktując rebelię jako wyzwanie w sferze bezpieczeństwa, a przez to pomijając jej tło polityczne, społeczne i ekonomiczne.

  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2011
  • Language: English