№005: The G20 on the Path to Finding Relevance in the New World Economic Order Cover Image

№005: The G20 on the Path to Finding Relevance in the New World Economic Order
№005: The G20 on the Path to Finding Relevance in the New World Economic Order

Author(s): Artur Gradziuk
Subject(s): Supranational / Global Economy, Economic policy, International relations/trade
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: G20; economy; global economy
Summary/Abstract: Autor analizuje rolę G20 w koordynacji reakcji społeczności międzynarodowej na globalny kryzys finansowy z 2008 roku. Działania G20 były skuteczne w początkowej fazie kryzysu, gdy jej członkowie dostrzegali wartość wspólnych działań na rzecz poprawy płynności finansowej, pobudzenia wzrostu gospodarczego oraz przywrócenia równowagi globalnego systemu finansowego. Po przezwyciężeniu najpoważniejszych trudności na pierwszy plan wysunęły się jednak różnice w podejściu do kwestii regulacji oraz polityki makroekonomicznej. Skala tych sporów może wystawić ambitny program francuskiego przewodnictwa w G20 na poważną próbę. To czy grupa będzie w stanie przywrócić dawną jedność i sprostać powszechnym oczekiwaniom wypełniania roli światowego rządu gospodarczego będzie zależeć od gotowości do koordynacji stanowisk przez najważniejszych członków G-20 – Stany Zjednoczone, Chiny i Unię Europejską.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2011
  • Language: English