Selection of Judges of the Constitutional Court of BiH Cover Image

Izbor sudija Ustavnog suda BiH
Selection of Judges of the Constitutional Court of BiH

Author(s): Amra Ohranović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional court; BiH; judges; selection; conditions; criterion; ethnicity; procedure; mandate;
Summary/Abstract: Ustavno sudstvo kao posebna državna institucija visokog autoriteta nadležna za zaštitu ustavnosti, tekovina je novijeg datuma. Njegova funkcija jeste ograničavanje, racionaliziranje i nadzor državne i društvene moći kroz sankcioniranje povrede ustava kao vrhovnog zakona i ono predstavlja krunu pravne zaštite i pravne države. Ustavni sud nije organizacijski, ni hijerarhijski ovisan o nekom drugom ustavnom organu, niti mu može biti podređen. Krug nadležnosti i ovlaštenja Ustavnog suda BiH koja direktno proizlaze iz Ustava BiH, čine ga najvišim organom ustavnog jamstva. Stoga je funkcionalno i nezavisno ustavno sudstvo neophodan uslov za funkcionisanje pravne države. Međutim, minimalni uslovi koje shodno Ustavu BiH kandidati za najviše sudske pozicije moraju ispuniti, kao i način njihovog izbora od strane entitetskih zakonodavaca, predstavljaju osnov za sumnju u njegovu funkcionalnost i nezavisnost. Naime, imenovanje sudija bi trebalo biti zasnovano na tačno definiranim i objektivnim kriterijima kojima se naglašava odgovarajuća stručna sprema, stručnost, iskustvo, moralni integritet, sposobnost, efikasnost. Jasnijim definiranjem kriterija ali i regulisanjem postupka izbora sudija Ustavnog suda BiH povećala bi se i transparentnost samog izbora. Pored jačanja stručnog i profesionalnog autoriteta institucije Ustavnog suda kroz jasnije definiranje kriterija za izbor sudija, neophodno je osigurati i stabilnost ove institucije kroz ograničavanje dužine trajanja mandata sudija te sprečavanje njihovog ponovnog izbora čime bi se jačala i nezavisnost sudske funkcije. Ustavno sudstvo zbog svoje funkcije ne smije biti ovisno o parlamentu jer će u suprotnom izgubiti funkciju nadzora nad zakonodavcem. Ustavno sudstvo, koje je s jedne strane upućeno na političko iskustvo kako bi moglo sadržajno raditi, mora s druge strane biti što je moguće udaljenije od političkog središta donošenja odluka koje mora nadzirati. Dakle, izbor sudija Ustavnog suda i dužina njihovog mandata moraju biti ukomponovani tako da budu jemstvo ustavnosudske nezavisnosti, kompetentnosti i nepristrasnosti, kako ne bi došlo do prekomjerne politizacije Ustavnog suda, ali i do formalizma u njegovom radu. Ma koliko se pri izboru sudija Ustavnog suda težište stavljalo na stručnosti, nesporno je da će i njihov politički, ideološki i društveni svjetonazor bitno, ako ne i presudno, uticati na izbor.

  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian