Selection of Constitutional Court Judges in BiH - controversies and possible solutions Cover Image

Izbor sudija ustavnih sudova u BiH - kontroverze i moguća rješenja
Selection of Constitutional Court Judges in BiH - controversies and possible solutions

Author(s): Branko Perić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional court; BiH; judges; selection; controversies; solutions;
Summary/Abstract: Za izbor sudija ustavnih sudova u BiH nisu izgrađena jasna načela provjere kompetencija i procedure izbora. Kriteriji za izbor nisu precizno utvrđeni zakonom, niti su usklađeni u neophodnoj mjeri. Postojeća rješenja ne garantuju neophodan stepen kompetentnosti sudija, a omogućavaju direktan politički uticaj na ustavno sudstvo. Biografije kandidata za sudije ustavnih sudova se ne objavljuju javno. Javnost nema uvid u sposobnosti kandidata niti ima mogućnost komentara. Parlamenti nadležni za izbor nemaju mogućnost da se neposredno upoznaju sa sposobnostima kandidata, a kandidati nemaju priliku da svoje sposobnosti predstave parlamentima. Uloga ustavnih sudova u procesu izbora kroz mehanizam davanja mišljenja o kandidatima koje predlaže VSTV nije konceptualno razrađena i nije jasno kakvu ulogu ima u samom procesu izbora. Potrebno je preispitati ulogu VSTV, kao nezavisnog regulatora sa mandatom da osigura nezavisnost, profesionalnost i efikasnost redovnog pravosuđa, u predlaganju kandidata za izbor sudija ustavnih sudova entiteta. Čini se da nivo kompetentnosti jednog broja članova VSTV, uz nejasne kriterije za provjeru sposobnosti kandidata, ne garantuje predlaganje i izbor najkompetentnijih. Da bi se osigurala nezavisnost i ugled ustavnog pravosuđa potrebno je odgovarajućim zakonima o ustavnim sudovima riješiti ova pitanja. Prije svega, utvrditi jasne kriterije za izbor i razraditi procedure za objektivnu i transparentnu identifikaciju sposobnosti kandidata. Takođe, bilo bi korisno razmotriti ustavna rješenja koja se odnose na ograničenje mandata i parlamentarnu većinu za izbor sudija ustavnih sudova.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2012
  • Language: Croatian