Selection of Judges of the Constitutional Court of the Republic of Croatia Cover Image

Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske
Selection of Judges of the Constitutional Court of the Republic of Croatia

Author(s): Teodor Antić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional court; judges; selection; legislation; procedure; requirements; Republic of Croatia; ESLJP;
Summary/Abstract: Procedura i pravila izbora ustavnih sudaca trebaju osigurati neovisnost ustavnog suda od političkih utjecaja, izbor sposobnih i iskusnih sudaca te uravnoteženi i legitimni sastav suda. U tom cilju izborni postupak treba biti potpuno transparentan, jer je potpuno i istinito informiranje javnosti najdjelotvorniji mehanizam za otklanjanje sumnji i nepovjerenja u nepristranost i izvrsnost izabranih sudaca, a što je ključno za vjeru u stručni i moralni autoritet ustavnog suda kao institucije. U području pravnog uređenju procedure izbora sudaca Ustavnog suda RH u posljednjih deset godina učinjena su dva ključna koraka u smjeru povećanja razine transparentnosti postupka. Najprije su dopunama UZUS-a iz 2002. godine propisana pravila o kandidacijskom postupku, provođenju javnog razgovora s kandidatima, izradi liste kandidata, prijedlogu nadležnog radnog tijela, načinu glasovanja o kandidatu i većini glasova koja je potrebna za izbor. Nakon toga Promjenama Ustava iz 2010. godine propisano je da je za donošenje odluke o izboru ustavnih sudaca potrebna dvotrećinska većina glasova svih zastupnika u Hrvatskom saboru čime su usvojeni mnogi prigovori stručne, političke, ali i šire javnosti. No i nakon tih promjena određena pitanja vezana za izbor sudaca Ustavnog suda RH ostala su i dalje otvorena. To se posebice odnosi na isticanje kandidatura, provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor (osobito radnog iskustva i istaknutosti kandidata u pravnoj struci) te mogućnostima pravne zaštite protiv odluke o izboru. Na neka od tih pitanja odgovore je dala praksa Ustavnog suda RH i ESLJP-a. Sva usvojena rješenja i odgovori ipak još uvijek pouzdano ne jamče izbor osoba isključivo prema kriteriju stručne izvrsnosti i moralnog integriteta, a ne prema bliskosti političkom, ideološkom i društvenom svjetonazoru određene političke opcije. Stoga još uvijek nije do kraja zatvoreno pitanje kako maksimalno osigurati neovisnost sudaca od političkog utjecaja kad se procedura izbora okonča i sudac stupi na dužnost. Radi ostvarenja tih ciljeva smatram potrebnim izmijeniti i dopuniti određena pravila kandidiranja i izbora ustavnih sudaca. Dio tih pravila trebalo bi usvojiti kao zakonski tekst (izmjene i dopune UZUS-a), dok bi drugi dio mogao biti usvojen u formi nižeg pravnog akta instruktivne i pomoćne naravi i pravne snage. Prije svega, izmjenama zakonskog teksta ovlast za isticanje kandidatura za izbor na dužnost ustavnog suca treba ograničiti na institucije koje predstavljaju najviše državne i pravne autoritete. Na taj se način uz kandidaturu veže i odgovornost za njezino isticanje te se postiže ozbiljnost i povećava djelotvornost izbornog postupka. Također, dopunama zakonskog teksta potrebno je propisati i okvirno urediti postupak pravne zaštite protiv odluke o izboru ustavnih sudaca (slično uređenju pravne zaštite u postupku izbora pred Državnim sudbenim vijećem i Državno odvjetničkim vijećem). S druge strane utvrđivanje i provjera podataka o radnom iskustvu i istaknutosti kandidata u pravnoj struci kao uvjeta za izbor na dužnost ustavnog suca u naravi nisu pravna već tehnička pitanja. Stoga ona mogu biti riješena od strane samog Odbora u obliku odgovarajućeg akta kojim će se njegovi članovi koristiti kao instruktivnim sredstvom i koji će ih usmjeriti i pomoći u odlučivanju (primjerice: lista pravnih zanimanja, okvirna mjerila za ocjenu istaknutosti u pravnoj stuci i slično). No pitanje je bi li takvo uređenje postupka pomoglo i u svladavanju problema postizanja dvotrećinske većine potrebne za izbor suca Ustavnog suda RH koji postoji već gotovo dvije godine i (barem za sada) još uvijek bez rješenja na vidiku? Slijedom toga postavlja se opće pitanje: je li uopće moguće pravnom normom osigurati izbor najboljih i besprijekornih kandidata za obnašanje dužnosti ustavnog suca? Ili je za to ipak presudna dosegnuta razina političke zrelosti? U tom smislu idealno rješenje zahtijeva da u procesu izbora sudaca Ustavnog suda RH ispunjavanje formalnih uvjeta bude stvarno formalnost odnosno da kvalitete istaknutih kandidata budu opće priznate, a ispunjavanje formalnih uvjeta apsolutno neupitno. Stoga središnje pitanje izbornog postupka na smije biti ispunjavaju li kandidati propisane uvjete, već tko je od njih (naj)bolji.

  • Page Count: 26
  • Publication Year: 2012
  • Language: Croatian