Policy on the Procedure for Evaluating the Performance of Judicial Office Holders Cover Image

Правилник о поступку оцјењивања рада носилаца правосудних функција
Policy on the Procedure for Evaluating the Performance of Judicial Office Holders

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Evaluation research
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Bosnia and Herzegovina; prosecutors; judges; judicial office holders; performance; evaluation;
Summary/Abstract: Правилником о поступку оцјењивања рада носилаца правосудних функција (у даљем тексту: Правилник) утврђују се поступак и рокови за провођење оцјењивања рада на основу критерија које доноси ВСТС БиХ (у даљем тексту: Критерији), Упутства за примјену критерија (у даљем тексту: Упутство) и рјешавања приговора на оцјену рада, поступак и овлаштења за провођење надзора над оцјењивањем рада и верификација оцјена рада. [...]

  • Page Count: 53
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian