Medical Science Pulse Cover Image

Medical Science Pulse
Medical Science Pulse

Publishing House: Uniwersytet Opolski
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 2544-1558
Online-ISSN: 2544-1620
Status: Active

 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/9
 • Issue No. 3/9
 • Issue No. 4/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 3/10
 • Issue No. 4/10
 • Issue No. 1/11
 • Issue No. 2/11
 • Issue No. 3/11
 • Issue No. 4/11
 • Issue No. 1/12
 • Issue No. 2/12
 • Issue No. 3/12
 • Issue No. 4/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 2/13
 • Issue No. 3/13
 • Issue No. 4/13
 • Issue No. 1/14
 • Issue No. 2/14
 • Issue No. 3/14
 • Issue No. 4/14
 • Issue No. 1/15
 • Issue No. 2/15
 • Issue No. 3/15
 • Issue No. 4/15
 • Issue No. 1/16
 • Issue No. 2/16
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Kwartalnik MEDICAL SCIENCE PULSE (ISSN 2080-2021, e-ISSN 2449-9021) jest recenzowanym czasopismem naukowym, adresowanym do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych szkół medycznych. Naszą misją jest stworzenie platformy współpracy oraz wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii i zdrowia publicznego. Redakcja przyjmuje do druku prace w języku polskim i/lub angielskim. Publikowane są one w następujących działach kwartalnika: Prace oryginalne, Prace poglądowe, Opisy przypadków, Sprawozdania, Komunikaty. Priorytet w druku mają prace oryginalne oraz publikacje w języku angielskim z ośrodków zagranicznych.