Review and Notes Cover Image
  • Price 4.00 €

Recenzje i noty
Review and Notes

Author(s): Jerzy Tomaszewski, Olga Nadskakuła, Krystian Szmit, Piotr Łossowski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Jurgis Akromas, Iš Lietuvos diplomatijos istorijos. Lietuvos atstovybé Lenkijoje (Z historii litewskiej dyplomacji. Przedstawicielstwo Litwy w Polsce) (Piotr Łossowski) Wojciech Materski, Dyplomacja Polski "lubelskiej", lipiec 1944 - marzec 1947 (Krystian Szmit) Anna Szemrzalska, Ewelina Szrek, Imperium i Prawo (Olga Nadskakuła) Jaroslav Vaculík, Češi v cizině 1850-1938 (Czesi na obczyźnie 1850-1938) (Jerzy Tomaszewski) Noty bibliograficzne

  • Issue Year: 42/2008
  • Issue No: 2
  • Page Range: 149-177
  • Page Count: 29
  • Language: Polish