Labor conditions and employment quality – current challenges for Bulgaria in the European context Cover Image

Условията на труд и качеството на заетостта – актуални предизвикателства към България в европейски контекст
Labor conditions and employment quality – current challenges for Bulgaria in the European context

Author(s): Kapka Stoyanova
Subject(s): Economy
Published by: Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките

Summary/Abstract: Reference to: Белева Искра, Васил Цанов, Дочка Велкова. Условията на труд и качеството на заетостта в България: тенденции и взаимодействия. С.: Изд. “Авангард Прима”, 2009.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 124-126
  • Page Count: 3
  • Language: Bulgarian