Musical and Literary Contexts of Baroque in Central Europe / in Slovakia Cover Image

Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei // Hudobné a literárne kontexty baroka v strednej Európe / na Slo
Musical and Literary Contexts of Baroque in Central Europe / in Slovakia

Author(s): Mária Prokipčáková
Subject(s): Cultural history
Published by: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied
  • Issue Year: 49/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 185-187
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak