Rection of verbs in German and their counterparts in Bosnian language Cover Image

Rektion der Verben in der deutschen und ihre Entsprechungen in der bosnischen Sprache
Rection of verbs in German and their counterparts in Bosnian language

Author(s): Memnuna Hasanica
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
Keywords: rekcija; glagol; gramatičko ustrojstvo; zavisne frazne kategorije

Summary/Abstract: Rad se bavi rekcijom glagola u njemačkom i bosanskom jeziku u smislu kontrastivne analize primjera s ciljem utvrđivanja sličnosti i različitosti dvaju jezika. Veliki broj glagola, sve prepozicije te jedan dio pridjeva zahtijevaju određeni padežni oblik kod imenica ili zamjenica koji od njih zavise. Glagoli koji imaju ulogu predikata u rečenici u njemačkom jeziku mogu zahtijevati objekte u akuzativu, dativu, genitivu ili u nekom drugom padežu s prepozicijom ili, pak, mogu zahtijevati adverbijalnu dopunu. U bosanskom jeziku pod pojmom rekcija podrazumijeva se gramatičko svojstvo glagola ili riječi u funkciji glagola da takvoj riječi otvara mjesto. U osnovno gramatičko ustrojstvo rečenice objekat se uvrštava po rekciji pojedinog glagola ili kakve druge riječi u funkciji glagola. Rekcijom je objektu predviđena gramatička kategorija padeža ili prijedložnog izraza. Objektu u određenom padežu ili prijedložnom izrazu otvara mjesto sam glagol. Tako se glagoli po rekciji razvrstavaju na glagole s rekcijom u genitivu, dativu, akuzativu, lokativu i instrumentalu, što čini razliku između dvaju posmatranih jezika.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 09
  • Page Range: 37-47
  • Page Count: 11
  • Language: German