Reviews Cover Image
  • Price 1.50 €

Recenzje
Reviews

Author(s): Wiesław Chrzanowski, Stephen Holmes, Piotr Łossowski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Piotr Łossowski - И.С. Яжборовская, А.Ю. Яблоков, В.С. Парсаданова, [J.S. Jażborowskaja, A.Ju. Jabłokow, W.S. Parsadanowa], Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях, [Syndrom katyński w stosunkach polsko-radzieckich i polsko-rosyjskich] (s. 137) Wiesław Chrzanowski - Zbigniew Mazur, Antenaci. O politycznym rodowodzie Instytutu Zachodniego (s. 145) Stephen Holmes - Samantha Power, ’A Problem from Hell’: America and the Age of Genocide [’Problem z piekła rodem’: Ameryka i wiek ludobójstwa] David Halberstam, War in a Time of Peace: Bush, Clinton and the Generals [Wojna w czasach pokoju: Bush, Clinton i generałowie] (s. 154)

  • Issue Year: 12/2003
  • Issue No: 2
  • Page Range: 137-177
  • Page Count: 41
  • Language: Polish