The Second Opinion on Romania of the Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities Cover Image
  • Price 2.50 €

Al doilea aviz al Comitetului Consultativ cu privire la aplicarea de către România a Conventiei-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale
The Second Opinion on Romania of the Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities

Author(s): Gabriel Andreescu
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Centrul de Studii Internationale
Keywords: minoritate națională; ceangăi; aromâni; Comitet Consultativ; Aviz; Convenţia-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale

Summary/Abstract: De la înființarea sa, Comitetul Consultativ, alcătuit din experţi independenţi nominalizaţi de statele-părţi, a căpătat o pondere centrală în mecanismul de control al aplicării Convenţiei-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale, peste rolul oarecum marginal în raport cu litera Convenţiei-cadru. Rezoluţia Comitetului de Miniştri din 1997 a acordat deja Comitetului consultativ o largă marjă de activitate, de care acesta s-a folosit pe deplin. Datorită efortului considerabil pe care îl cere înţelegerea felului în care fiecare stat aplică prevederile CCPMN, în raport cu multitudinea de contexte naţionale, Comitetul de Miniştri a ajuns să mizeze pe interpretările Comitetului Consultativ. Acesta este contextul care a făcut din al doilea Aviz al Comitetului Consultativ o referință pentru evaluarea situației minorităților din România. Studiul pune în lumină judecățile centrale din al doilea Aviz referitoare la interesul ceangăilor şi aromânilor de a căpăta statutul de minoritate naţională, preocuparea pentru analfabetismul din cadru minorităţii turce, nevoia unei metodologii de definire a minorităţilor naţionale deschisă faţă de eventualele candidate, avantajele introducerii în proiectul de statut al minorităților a idei autonomiilor culturale, valoarea şcolilor mixte multiculturale, confruntarea romilor cu dificultăţi serioase şi manifestări discriminatorii în diferite domenii, incluzând angajarea, locuirea, sănătatea şi educaţia ș.a.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 1
  • Page Range: 19-29
  • Page Count: 11
  • Language: Romanian