Proposal by Vienna's Serbian merchants S. Sicar and Т. Gereski from 1841 on the improvement of the economy of the Principality of Serbia Cover Image

Предлог бечких српских трговаца С. Шићара и Т. Гереског из 1841. о унапређењу привреде Кнежевине Србије
Proposal by Vienna's Serbian merchants S. Sicar and Т. Gereski from 1841 on the improvement of the economy of the Principality of Serbia

Author(s): Slavko Gavrilović
Subject(s): Politics, Economic development, 19th Century
Published by: Istorijski institut, Beograd
Keywords: Serbian merchants; Simeon Sicar; Teodor Gereski; proposal from 1841; Principality of Serbia;

Summary/Abstract: Од подносилаца овог предлога познат нам је само први – Симеон Шићар, док о другом – Теодору Гереском засад не располажемо никаквим подацима, па нам изгледа да је био мање значајан, можда само Шићарев компањон.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 24
  • Page Range: 45-50
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian