Addition to

Додатак „Грађи бечких архива о Првом српском устанку“
Addition to "Material of the Vienna Archives on the First Serbian Uprising"

Author(s): Slavko Gavrilović
Subject(s): Museology & Heritage Studies, Archiving, Ethnohistory, Military history, 19th Century, The Ottoman Empire
Published by: Istorijski institut, Beograd
Keywords: addition; archive material; Vienna Archives; First Serbian Uprising;

Summary/Abstract: Бечка архивска грађа о Првом српском устанку има прворазредан значај за његову историју, о чему сведоче једанаест томова Списа бечких архива о Првом устанку Алексе Ивића и пет томова Грађе бечких архива о Првом српском устанку Славка Гавриловића. И поред тих волуминозних збирки извора о Устанку, још увек се мо- же наћи списа о њему који су промакли пажњи или били недоступни овој двојици истраживача. Другоспоменутом истраживачу десило се да је у време публиковања наведене Грађе затурио конволут већ преписаних аката, мислећи да су она остала у Стариграду на Хвару, где их је као ксерокопије носио ради припреме за публиковање у својој збирци извора о Устанку. Срећом, сада су та акта пронађена и као додатак Грађи могу да буду публикована, што овде и чинимо.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 23
  • Page Range: 9-61
  • Page Count: 53
  • Language: French, German, Serbian, Italian