Historical Development of Turkish Language Teaching Cover Image

Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi
Historical Development of Turkish Language Teaching

Author(s): Nesrin Bayraktar
Subject(s): Language studies, Education, Foreign languages learning
Published by: Ankara Üniversitesi TÖMER
Keywords: yabancı; türkçe; öğretim;

Summary/Abstract: Bu çalışma, Türkçenin yabancılara öğretimini ve kaynaklarını tarihsel açıdan değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda öncelikle Orhon Türkçesinden Türkiye Türkçesine gelinceye dek tüm dönemlerde Türkçeye verilen önem, dönemlere göre yazılan eserlerden incelenmiştir. Daha sonra Türkçenin yabancılara öğretimiyle ilgili kaynaklar ele alınmış ve bu kaynaklardan örnek metinler verilmiştir. Kaynaklar içerdikleri dil sayısına göre iki dilli ve ikiden çok dilli olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Sonuç bölümünde kaynakların incelenmesinden elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.

  • Issue Year: 2003
  • Issue No: 119
  • Page Range: 58-71
  • Page Count: 14
  • Language: Turkish