Zemun and Zemunska Nahija in the 16th Century Cover Image

Земун и земунска нахија у XVI веку
Zemun and Zemunska Nahija in the 16th Century

Author(s): Dragana Amedoski
Subject(s): Social history, 16th Century, 17th Century, The Ottoman Empire
Published by: Istorijski institut, Beograd

Summary/Abstract: Istorija Zemuna i njegove okoline, u vremenu od pada pod osmansku vlast 1521. godine do kraja XVI veka, odnosno do Deugog rata (1593-1606), do sada nije bila predmet iscrpnijeg istrživanja. Izuzetak čini tursko osvajanje grada koje je, u okviru proučavanja istorije Beograda, dobro obrađeno u domaćoj literaturi.1 Jedan kraći rad o Zemunu u XVI i XVII veku verskim i trgovačkim objektima i broju, konfesionalnom sastavu i zanimawu stanovnika, objavila je Olga Zirojević. Njen članak, urađn na osnovu osmanskih katastarskih popisa i savremenih putopisa, kao i odgovarajuće literature, poslužio nam je kao polazna tačka za dalja istraživanja zemunske nahije. Temelj za bavljenje pomenutom temom postavio je Hazim [abanovi}, koji je objavio prve, najstarije popise Zemuna i okolnih sela, iz 1546. i 1566/7. godine.7 Brus Mekgouan je nešto kasnije objavio celokupan popis Sremskog sanxaka iz 1566/7. godine, odnosno popis Zemuna i zemunske nahije.8 Ostali sačuvani popisi ove oblasti, koja je posle 1521. godine došla pod upravu smederevskog sanxakbega9 , a od 1541-1543. godine se nalazila u sastavu novoosnovanog Sremskog sanxaka10, za sada još uvek nisu objavljeni. Potiču iz 1578/911, perioda posle 1588.12 i 1614. godine.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 52
  • Page Range: 191-220
  • Page Count: 30
  • Language: Serbian