Managing Security of Mass Events as A Special Duty of Local Authorities Cover Image

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM IMPREZ MASOWYCH I ZGROMADZEŃ JAKO ZADANIA SZCZEGÓLNE WŁADZ LOKALNYCH
Managing Security of Mass Events as A Special Duty of Local Authorities

Author(s): Tomasz Wałek
Subject(s): Security and defense
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: Bezpieczeństwo; zagrożenie; zgromadzenie; impreza masowa; władze lokalne; safety; risk; assembly; mass event; the local authorit

Summary/Abstract: Constitution of the Republic guarantees every citizen freedom and the free hand in peaceful assembly and active participation in various mass events. The task of the organizers and the local authorities is to ensure the safety of all participants. This article is an attempt to define the duties and tasks performed by local authorities - in the field of the safety of public events and meetings conducted in Poland.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 15
  • Page Range: 297-303
  • Page Count: 7
  • Language: Polish