Polish National Scientific Conference “Actuality of Transmission of Sources and the Edmund Bojanowski’s Pedagogical Concept for Contemporary Education”, Gostyń–Grabonóg, 1 April 2017 Cover Image

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualność przekazu źródeł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji”, Gostyń–Grabonóg, 1 kwietnia 2017 r.
Polish National Scientific Conference “Actuality of Transmission of Sources and the Edmund Bojanowski’s Pedagogical Concept for Contemporary Education”, Gostyń–Grabonóg, 1 April 2017

Author(s): Andrzej Jasnos
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Conference Report
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 9/2017
  • Issue No: S
  • Page Range: 247-249
  • Page Count: 3
  • Language: Polish