VI Dębicka Debata o Wychowaniu „Czas rodzinny – dar i zadanie”, Dębica, 21 kwietnia 2017 r. [6th Dębica Debate on Education “Family time – gift and task”, Dębica, 21 April 2017] Cover Image

VI Dębicka Debata o Wychowaniu „Czas rodzinny – dar i zadanie”, Dębica, 21 kwietnia 2017 r.
VI Dębicka Debata o Wychowaniu „Czas rodzinny – dar i zadanie”, Dębica, 21 kwietnia 2017 r. [6th Dębica Debate on Education “Family time – gift and task”, Dębica, 21 April 2017]

Author(s): Andrzej Jasnos
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Conference Report
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 10/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 160-162
  • Page Count: 3
  • Language: Polish