Legal Qualification of a Medially Indicated Surgical Procedure Performed upon Patient's Insistence Cover Image

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ НЕИНДИКОВАНОГ ХИРУРШКОГ ЗАХВАТА ОБАВЉЕНОГ НА ИНСИСТИРАЊЕ ПАЦИЈЕНТА
Legal Qualification of a Medially Indicated Surgical Procedure Performed upon Patient's Insistence

Author(s): Jakov Radišić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Health and medicine and law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: medical indication; patient's consent to medical treatment; doctor's mistake; liability

Summary/Abstract: Легитимни хируршки захват у човеково тело претпоставља три битна услова: 1) медицинску индикацију захвата; 2) пристанак обавештеног пацијента на захват; 3) поступање лекара (хирурга) према правилима струке и пажљиво. Ако неки од тих услова недостаје, хируршки захват има карактер лекарске грешке што повлачи одговорност лекара. To је чврст правни став, који је довољно разјашњен и у нашој домаћој стручној литератури.Није, међутим,у довољној мери разјашњен однос између медицинске индикације захвата и пацијентовог права на самоодређење у односу на властито тело. У том контексту, намећу се три практична питања. Прво, да ли пацијентово право на самоодређење подразумева и могућност да пацијент учествује у одређивању медицинске индикације поступка за његово лечење, или се то право своди искључиво на овлашћење да пристане или не пристане на оно што му лекар предложи. Друго, може ли пристанак или чак упорно настојање пацијента да оправда хируршки захват у његово тело који није медицински индикован? При том су могуће две различите ситуације, тј. да је лекар свестан недостатка индикације захвата или да погрешно сматра да индикација постоји. Треће, може ли пацијент, захваљујући своме праву самоодређења, да преузме на себе одговорност за хируршки захват у своје тело који, по мишљењу лекара, није медицински индикован? Другим речима, може ли се одговорност лекара за медицински захват споразумом између њега и пацијента унапред искључити?На основу спроведених истраживања, аутор ће закључити да неиндиковани хируршки захват у пацијентово тело представља правно недопустив чин, лекарску грешку, која повлачи одговорност. Ни упорно настојање пацијента да се такав захват обави није у стању да промени његову противправну природу. Јер лекар има и правну и моралну обавезу да пре било каквог захвата у пацијентово тело постави његову медицинску индикацију. Ако неиндикованим поступком нанесе штету пацијентовом здрављу, следује му одговорност која се, пo правилу, не може унапред ни споразумно искључити.

  • Issue Year: LII/2014
  • Issue No: 66
  • Page Range: 13-27
  • Page Count: 15
  • Language: Serbian