Procedural Protection of Juvenile Victims of Negligence and Abuse Cover Image

ПРОЦЕСНА ЗАШТИТА МАЛОЛЕТНИХ ЖРТАВА ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Procedural Protection of Juvenile Victims of Negligence and Abuse

Author(s): Ivan Ilić
Subject(s): Criminal Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: victim/witness protection; secondary victimization

Summary/Abstract: Paд представља анализу законског оквира процесне заштите малолетних оштећених, са посебним освртом на жртве злостављања и занемаривања. Осим законске, представљена је подзаконска регулатива, усвојена с циљем успостављања посебних стандарда и вишег нивоа заштите малолетних жртава злостављања и занемаривања. Национална регулатива посматра се из дискурса достигнутих међународних стандарда заштите сведока и оштећених, док је у закључном делу рада дата анализа стања у практичној примени легислативног оквира процесне заштите малолетних жртава.

  • Issue Year: LII/2014
  • Issue No: 66
  • Page Range: 343-359
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian