Human rights in the contemporary teaching of the Catholic Church Cover Image

Prawa człowieka we współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego
Human rights in the contemporary teaching of the Catholic Church

Author(s): Stanisław Skobel
Subject(s): Christian Theology and Religion, Human Rights and Humanitarian Law, Philosophy of Law, Sociology of Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Human rights; contemporary teaching; Catholic Church;

Summary/Abstract: Problematyka praw człowieka nie jest sprawą obojętną Kościołowi, a wręcz przeciwnie, w ramach nauczania społecznego zajmuje ona istotne miejsce, dzisiaj niewątpliwie jedno z pierwszych. Podejmując ją, stajemy na właściwym dla chrześcijaństwa terenie. Mieści się ona wśród takich fundamentalnych pytań, jak: kim jest człowiek w najgłębszej swej istocie? Jakie są jego relacje z Bogiem, człowiekiem, światem? Jakimi normami powinien kierować się w życiu? Odpowiedź zaś na nie ma swój istotny związek z prawami człowieka. Można by zatem powiedzieć, że problematyka ta zawarta jest od początku w samej istocie chrześcijańskiej myśli teologicznej i społecznej, choć zaktualizowana została stosunkowo późno.

  • Issue Year: 10/2001
  • Issue No: 1
  • Page Range: 131-138
  • Page Count: 8
  • Language: Polish