„Prawda was wyzwoli” (J 8,32) Czy istnieją wyjątki od reguły prawdy?
"Truth will set you free" (J 8.32) Are there exceptions to the rule of truth?

Author(s): Stanisław Skobel
Subject(s): Ethics / Practical Philosophy, Social Philosophy, Philosophy of Religion, Biblical studies, Hermeneutics, Social Norms / Social Control
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Telling the truth; telling lies; shape of social life;

Summary/Abstract: W zasadzie nikt dzisiaj albo przynajmniej bardzo niewielu ludzi podważa w sensie teoretycznym normę dotyczącą konieczności mówienia prawdy. Jednocześnie jednak podkreśla się powszechnie zjawisko spiętrzenia kłamstwa zarówno w życiu jednostek, jak i całych społeczeństw, także w skali społeczności międzynarodowej. Taki stan rzeczy musi zatem budzić przekonanie o konieczności refleksji na ten temat. Można jednak mówić także o prawdziwym niepokoju wielu ludzi zatroskanych o kształt życia społecznego.

  • Issue Year: 9/2000
  • Issue No: 1
  • Page Range: 269-276
  • Page Count: 8
  • Language: Polish