GENRE MARKINGS OF OMILIJA Cover Image

ЖAНРОВСКA ОБEЛEЖЈA ОМИЛИЈA
GENRE MARKINGS OF OMILIJA

Author(s): Gordana Štasni
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theoretical Linguistics
Published by: Матица српска
Keywords: Omilija; Narrative strategies; Language stylistic features;

Summary/Abstract: Омилије су засноване на дуалистичком опози- ционом принципу који се доследно реализује како на плану форме тако и на плану садржаја. У њима се укрштају сакрално и световно, мисаона и практична димензија, прошлост и садашњост, уопштено и конкретно. Стога је циљ овога рада да се опишу механизми, наративне стратегије и језичкостилска средства која се користе при прелазу из једне сфере у другу и која чине омилије специфичним остварењима црквеног беседништва, са освртом на проблем аргументације која у њима веома често излази из логичких оквира, тако да беседник снагом надахнућа делује на емоције верника.

  • Issue Year: 56/2008
  • Issue No: 3
  • Page Range: 549-559
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian