Regulatory policy vs. telecommunications regulations – on establishing relations between telecommunications administration authorities Cover Image

Polityka regulacyjna a regulacja telekomunikacyjna – o wyznaczaniu relacji pomiędzy organami administracji telekomunikacji
Regulatory policy vs. telecommunications regulations – on establishing relations between telecommunications administration authorities

Author(s): Katarzyna Kokocińska
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: polityka regulacyjna; telekomunikacja; relacje publiczne; współdziałanie;

Summary/Abstract: Przepisy prawa ustrojowego, kształtują zakres działania organów władzy publicznej w sposób, który powinien zapewnić odpowiednią strukturalizację działań. Oznacza to, że o wprowadzaniu nowych zadań i sposobie ich wykonywania decydować powinny określone przesłanki. W przypadku obowiązku współdziałania za wprowadzeniem tej formuły współpracy przemawia potrzeba wspólnego rozstrzygania problemów przez organy władzy publicznej. Ma to też szerszy kontekst − efektywność działań w określonej sferze aktywności administracji publicznej. Przyjęto, że współdziałanie jest prawnym obowiązkiem administracji telekomunikacyjnej, a jej organy pozostają w ścisłych związkach ze względu na realizację wspólnych celów. Swoistość relacji pomiędzy tymi organami, wynikająca ze sposobu organizacji działań w obszarze prowadzenia polityki, powinna opierać się na normatywnej konstrukcji kwalifikowanej formy współpracy – na działaniach wzajemnie powiązanych, a konstrukcja dogmatyczna, którą można zastosować przy strukturalizowaniu działań, to konstrukcja „publicznoprawnych działań powiązanych”.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 495
  • Page Range: 84-96
  • Page Count: 13
  • Language: Polish