Władylena Sokyrska, Widnostiny miż RSFRR i USRR (1919–1929 rr): administratiwno-teritorialnyj ta politiko-ekonomicznyj dyskurs, Wydawień Soczynskij М.М., Umań 2017, pp. 578 + unnumbered pages 2 Cover Image

Władylena Sokyrska, Widnostiny miż RSFRR i USRR (1919–1929 rr): administratiwno-teritorialnyj ta politiko-ekonomicznyj dyskurs, Wydawień Soczynskij М.М., Umań 2017, ss. 578 + nlb. 2.
Władylena Sokyrska, Widnostiny miż RSFRR i USRR (1919–1929 rr): administratiwno-teritorialnyj ta politiko-ekonomicznyj dyskurs, Wydawień Soczynskij М.М., Umań 2017, pp. 578 + unnumbered pages 2

Author(s): Tadeusz Srogosz
Subject(s): History, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Issue Year: 17/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 330-333
  • Page Count: 4
  • Language: Polish