In Memoriam – Prof. dr. Ismet Smailović (1922–2018) Cover Image

In Memoriam – Prof. dr. Ismet Smailović (1922–2018)
In Memoriam – Prof. dr. Ismet Smailović (1922–2018)

Author(s): Senahid Halilović
Subject(s): Theoretical Linguistics, Studies of Literature, South Slavic Languages, Obituary, Philology
Published by: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Keywords: In memoriam; Prof. dr. Ismet Smailović; linguistics; language; literature;

Summary/Abstract: Istaknuti bosanskohercegovački lingvist Ismet Smailović umro je 12. Februara 2018. u Banjoj Luci. Rođen je 1921. godine u Ćehajama kod Srebrenika. Gimnaziju je pohađao u Tuzli i Mostaru. Studij hrvatskosrpskog jezika i jugoslavenskih književnosti završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu odbranio je 1964. doktorsku disertaciju Jezik Hasana Kikića. [...]

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 14
  • Page Range: 145-147
  • Page Count: 3
  • Language: Bosnian